4img

Hoàng đạo

Thứ Bảy
Cuộc đấu tranh kết thúc khi lòng biết ơn bắt đầu – Neale Donald Walsch
14

Năm Quý Mão

Tháng Giáp Dần

Ngày Quý Tỵ

Giờ Nhâm Tý

Tiết khí: Lập xuân

THÁNG 1

Giờ Hoàng Đạo:

Quý Sửu (1-3)

Bính Thìn (7-9)

Mậu Ngọ (11-13)

Kỷ Mùi (13-15)

Nhâm Tuất (19-21)

Quý Hợi (21-23)

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 3.7.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 3.7.2021

1. Tuổi Tý: Người khác có thể có phản...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 4.7.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 4.7.2021

1. Tuổi Tý: Có thể xảy ra tranh cãi ở...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 5.7.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 5.7.2021

1. Tuổi Tý: Vận may mỉm cười với bất kỳ...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 2.7.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 2.7.2021

1. Tuổi Tý: Các sự kiện hôm nay có xu...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.7.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 1.7.2021

1. Tuổi Tý: Sẽ là một ngày có nhịp độ...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 26.6.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 26.6.2021

1. Tuổi Tý: Bí mật trong bất kỳ mối quan...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 25.6.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 25.6.2021

1. Tuổi Tý: Đây là một ngày tuyệt vời để...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 22.6.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 22.6.2021

1. Tuổi Tý: Sẽ là một ngày dễ dàng. Nguồn...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 23.6.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 23.6.2021

1. Tuổi Tý: Nguồn năng lượng hỗn hợp tiếp...

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 24.6.2021

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 24.6.2021

1. Tuổi Tý: Có nguy cơ xảy ra xung đột vào...

Đừng bỏ lỡ!

Xem ngày tốt xấu theo tuổi ?

Tử Vi

Cung hoàng đạo

Tâm linh

Blog Cuộc Sống

Xem tử vi 12 con giáp chính xác