TÍNH TRÙNG TANG

Nhập thông tin vào ô bên dưới

Tên:
Giới tính:
Năm sinh:

Năm mất:
Tháng
Ngày
Giờ
Dân gian Á Đông xưa rất quan tâm đến nghi thức an táng cho người vừa mới mất. Người xưa cho rằng người ruột thịt vừa mất có ảnh hưởng tốt, xấu tới những người thân cùng huyết thống đang sống. Do vậy, họ có nhiều nghi thức tế lễ, an táng cho người mới ra đi vào cõi vĩnh hằng. Một trong những nghi lễ quan trọng hàng đầu đó là tính xem tuổi, tháng, ngày, giờ của người mất có hợp với quy luật cuộc đời của “chính họ” hay không. Sau đây chúng tôi phân tích các trường hợp dựa trên tài liệu cổ thư để lại để các bạn tham khảo.
 
Xem thêm các bài viết liên quan: