THÁNG 11 NĂM 2023

Thứ Hai

20

img

HOÀNG ĐẠO

Cho dù ngã sấp mặt, người vẫn là tiến lên – Victor Kiam

Giờ0:0:0Canh Tý

Ngày8Nhâm Ngọ

Tháng10Quý Hợi

Năm2023Quý Mão

Giờ hoàng đạo Canh Tý (23-1), Tân Sửu (1-3), Quý Mão (5-7), Bính Ngọ (11-13), Mậu Thân (15-17), Kỷ Dậu (17-19),
Mệnh ngàyMệnh ngày: Mộc - Dương Liễu Mộc
Bát tựBát tự: Giờ Canh Tý, ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

Thứ Hai, NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2023

(Ngày 8 Tháng 10 Năm 2023 - Âm lịch)

  0:00
Canh Tý - Kim quỹ
  1:00
Tân Sửu - Thiên đức
  3:00
Nhâm Dần - Bạch Hổ
  5:00
Quý Mão - Ngọc đường
  7:00
Giáp Thìn - Thiên Lao
  9:00
Ất Tỵ - Nguyên Vũ
  11:00
Bính Ngọ - Tư mệnh
  13:00
Đinh Mùi - Câu Trận
  15:00
Mậu Thân - Thanh long
  17:00
Kỷ Dậu - Minh đường
  19:00
Canh Tuất - Thiên Hình
  21:00
Tân Hợi - Chu Tước
  23:00
Canh Tý - Kim quỹ
Ngày: Hoàng đạo
Sao: Thanh long
Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23-1), Tân Sửu (1-3), Quý Mão (5-7), Bính Ngọ (11-13), Mậu Thân (15-17), Kỷ Dậu (17-19),
Giờ Hắc đạo
Dần – Thìn – Tỵ – Mùi – Tuất – Hợi
Năm
Kim Kim Bạch Kim
Ngày
MộcDương Liễu Mộc
Tuổi xung
Giáp Tý, Canh ty, Bính Tuất, Bính Thìn
Tiết khí
Lập đông
Sao
Tất
Ngũ hành
Nguyệt
Trực
NguyNgày có Trực Nguy là ngày thứ tám trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn báo hiệu sự nguy hiểm, suy thoái đến cực điểm. Ngày có trực này cực kỳ xấu, rất ít người lựa chọn làm các công việc làm ăn kinh doanh buôn bán, động thổ, khai trương hay cưới xin, thăm hỏi. Vào ngày có Trực Nguy nên làm lễ bái, cầu tự, tụng kinh.
Hướng tốt
Hỷ thần
Hướng chính Nam
Tài thần
Hướng Tây
Cát tinh
Ý Nghĩa
Thanh long
Nghi bách sự nghi dụng, kì phúc, giá thú, đính hôn, tạo trạch, tạo táng ; bách sự đều cát.
Nguyệt Giải
Tốt mọi việc
Phổ hộ
Nghi kì phúc, trai tiếu, xuất hành, di đồ, giá thú ; bách sự đều cát
Sát tinh
Ý Nghĩa
Hoàng sa
Kị xuất hành (tối kị)
Hoang vu
Kị tu thương khố, khai thương khố, xuất hóa tài
Thiên lại
Kị kì phúc, cầu tự, thượng sách, tiến biểu chương, thượng biểu chương, thi ân phong bái, chiêu hiền, cử chánh trực, quan đới, hành hạnh, khiển sử, an phủ biên cảnh, tuyển tướng, huấn binh, xuất sư, thượng quan, phó nhâm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, giá thú, tiến nhân khẩu, bàn di, an sàng, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, doanh kiến cung thất, tu cung thất, thiện thành quách, trúc đê phòng, hưng tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, tu thương khố, khai thị, lập khoán, giao dịch, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tu trí sản thất, tài chủng, mục dưỡng, nạp súc.

Xem ngày giờ tốt hôm nay và hướng xuất hành

Xem Lịch vạn niên hôm nay Thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023, chúng tôi giải nghĩa như sau Trong một tháng có 2 loại ngày tốt, ngày xấu; trong một ngày lại có 6 giờ tốt, 6 giờ xấu gọi chung là Ngày/giờ Hoàng đạo (tốt) và Ngày/giờ Hắc đạo (xấu). Người Việt Nam từ xưa đều có phong tục chọn ngày tốt và giờ tốt để làm những việc lớn như cưới hỏi, khởi công làm nhà, nhập trạch, ký kết, kinh doanh v.v.v.

>> Xem thêm: Các ngày lễ trong năm, tết 2023

Ngày 8 tháng 10, năm 2023 là Ngày Hoàng đạo, các giờ tốt trong ngày này là Canh Tý (23-1),Tân Sửu (1-3),Quý Mão (5-7),Bính Ngọ (11-13),Mậu Thân (15-17),Kỷ Dậu (17-19),

Xuất hành hướng Hướng chính Nam gặp Hỷ thần: niềm vui, may mắn, thuận lợi.

Xuất hành hướng Hướng Tây gặp Tài thần: tài lộc, tiền của, giao dịch thuận lợi.

Xem sao tốt và việc nên làm và nên kiêng

Trong Lịch vạn niên, có 12 trực được sắp xếp theo tuần hoàn phân bổ vào từng ngày. Mỗi trực có tính chất riêng, tốt/xấu tùy từng công việc.

Ngày 8 tháng 10, năm 2023 là Trực Nguy:

Ngày có Trực Nguy là ngày thứ tám trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn báo hiệu sự nguy hiểm, suy thoái đến cực điểm. Ngày có trực này cực kỳ xấu, rất ít người lựa chọn làm các công việc làm ăn kinh doanh buôn bán, động thổ, khai trương hay cưới xin, thăm hỏi. Vào ngày có Trực Nguy nên làm lễ bái, cầu tự, tụng kinh.

Mỗi ngày đều có nhiều sao Tốt (Cát tinh) và sao Xấu (Hung tinh).

Ngày 8 tháng 10, năm 2023 có sao Cát Tinh như:

Thanh long: Nghi bách sự nghi dụng, kì phúc, giá thú, đính hôn, tạo trạch, tạo táng ; bách sự đều cát..
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc.
Phổ hộ: Nghi kì phúc, trai tiếu, xuất hành, di đồ, giá thú ; bách sự đều cát.

Bên cạnh đó ngày 8 tháng 10, năm 2023 có sao Xấu (Hung tinh) như:

Hoàng sa: Kị xuất hành (tối kị)


Hoang vu: Kị tu thương khố, khai thương khố, xuất hóa tài


Thiên lại: Kị kì phúc, cầu tự, thượng sách, tiến biểu chương, thượng biểu chương, thi ân phong bái, chiêu hiền, cử chánh trực, quan đới, hành hạnh, khiển sử, an phủ biên cảnh, tuyển tướng, huấn binh, xuất sư, thượng quan, phó nhâm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, giá thú, tiến nhân khẩu, bàn di, an sàng, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, doanh kiến cung thất, tu cung thất, thiện thành quách, trúc đê phòng, hưng tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, tu thương khố, khai thị, lập khoán, giao dịch, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tu trí sản thất, tài chủng, mục dưỡng, nạp súc.


Khi tính làm việc đại sự, cần kiểm tra ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo. Xem công việc cụ thể nào, để tránh những sao xấu. Chọn các giờ Hoàng đạo để thực hiện (hoặc làm tượng trưng lấy giờ)

Bình luận