THÁNG 01 NĂM 2022

Thứ Năm

20

img

HẮC ĐẠO

Khi cuộc đời bạn chạm đáy, hãy yên tâm vì chỉ còn một đường là đi lên

Giờ0:0:0Nhâm Tý

Ngày18Quý Dậu

Tháng12Tân Sửu

Năm2021Tân Sửu

Giờ hoàng đạo Nhâm Tý (23-1), Giáp Dần (3-5), Ất Mão (5-7), Mậu Ngọ (11-13), Kỷ Mùi (13-15), Tân Dậu (17-19),
Mệnh ngàyMệnh ngày: Kim - Kiếm Phong Kim
Bát tựBát tự: Giờ Nhâm Tý, ngày Quý Dậu, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu

Thứ Năm, NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2022

(Ngày 18 Tháng 12 Năm 2021 - Âm lịch)

  0:00
Nhâm Tý - Tư mệnh
  1:00
Quý Sửu - Câu Trận
  3:00
Giáp Dần - Thanh long
  5:00
Ất Mão - Minh đường
  7:00
Bính Thìn - Thiên Hình
  9:00
Đinh Tỵ - Chu Tước
  11:00
Mậu Ngọ - Kim quỹ
  13:00
Kỷ Mùi - Thiên đức
  15:00
Canh Thân - Bạch Hổ
  17:00
Tân Dậu - Ngọc đường
  19:00
Nhâm Tuất - Thiên Lao
  21:00
Quý Hợi - Nguyên Vũ
  23:00
Nhâm Tý - Tư mệnh
Ngày: Hắc đạo
Sao: Câu Trận
Giờ Hoàng đạo
Nhâm Tý (23-1), Giáp Dần (3-5), Ất Mão (5-7), Mậu Ngọ (11-13), Kỷ Mùi (13-15), Tân Dậu (17-19),
Giờ Hắc đạo
Sửu – Thìn – Tỵ – Thân – Tuất – Hợi
Năm
Kim Kim Bạch Kim
Ngày
KimKiếm Phong Kim
Tuổi xung
Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu
Tiết khí
Đại hàn
Sao
Tỉnh
Ngũ hành
Mộc
Trực
ThànhNgày có Trực Thành là ngày thứ chín trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn cái mới được khởi đầu, tạo ra và hình thành. Chính vì vậy, ngày có trực này rất tốt. Nên làm các việc như nhập học, kết hôn, dọn về nhà mới. Tránh các việc kiện tụng, cãi vã, tranh chấp.
Hướng tốt
Hỷ thần
Hướng Đông Nam
Tài thần
Hướng Tây Bắc
Cát tinh
Ý Nghĩa
Mẫu thương
Nghi tế tự, kì phúc, cầu tự, thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, bàn di, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tài chủng, mục dưỡng
Tam hợp
Nghi kì phúc, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, kết hôn nhân, đính hôn, nạp thái, vấn danh, giá thú, nhập trạch, khai thị, tiến nhân khẩu, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, tu thương khố, kinh lạc, uấn nhưỡng, lập khoán, giao dịch, nạp tài, an đối ngại, nạp súc cát; bách sự nghi dụng.
Thiên hỷ
Nghi thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, giá thú cát.
Sát tinh
Ý Nghĩa
Lỗ ban sát
Kị khởi công, khởi tạo, giá mã.
Cô thần
Kị giá thú
Câu trận
Kị khởi tạo, nhập trạch, tu ốc, giá thú.
Thọ tử
Kị bách sự bất nghi, thượng quan, khởi tạo, giá thú, xuất nhập . Duy điền liệp, thủ ngư, nhập liễm, di cữu, thành phục, trừ phục, phá thổ, khải toản, an táng cát
Thiên ngục
Kị hiến phong chương, hưng từ tụng, phó nhậm, chinh thảo
Thiên hỏa
Kị tu tạo, khởi tạo, tu phương, cái ốc, hợp tích, chủng thực, thượng lương, an môn, tác táo, an táo, nhập trạch, xuất hỏa, tài y, xá vũ; hung.

Xem ngày giờ tốt hôm nay và hướng xuất hành

Xem Lịch vạn niên hôm nay Thứ Năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022, chúng tôi giải nghĩa như sau Trong một tháng có 2 loại ngày tốt, ngày xấu; trong một ngày lại có 6 giờ tốt, 6 giờ xấu gọi chung là Ngày/giờ Hoàng đạo (tốt) và Ngày/giờ Hắc đạo (xấu). Người Việt Nam từ xưa đều có phong tục chọn ngày tốt và giờ tốt để làm những việc lớn như cưới hỏi, khởi công làm nhà, nhập trạch, ký kết, kinh doanh v.v.v.

Ngày 18 tháng 12, năm 2021 là Ngày Hắc đạo, các giờ tốt trong ngày này là Nhâm Tý (23-1),Giáp Dần (3-5),Ất Mão (5-7),Mậu Ngọ (11-13),Kỷ Mùi (13-15),Tân Dậu (17-19),

Xuất hành hướng Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần: niềm vui, may mắn, thuận lợi.

Xuất hành hướng Hướng Tây Bắc gặp Tài thần: tài lộc, tiền của, giao dịch thuận lợi.

Xem sao tốt và việc nên làm và nên kiêng

Trong Lịch vạn niên, có 12 trực được sắp xếp theo tuần hoàn phân bổ vào từng ngày. Mỗi trực có tính chất riêng, tốt/xấu tùy từng công việc.

Ngày 18 tháng 12, năm 2021 là Trực Thành:

Ngày có Trực Thành là ngày thứ chín trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn cái mới được khởi đầu, tạo ra và hình thành. Chính vì vậy, ngày có trực này rất tốt. Nên làm các việc như nhập học, kết hôn, dọn về nhà mới. Tránh các việc kiện tụng, cãi vã, tranh chấp.

Mỗi ngày đều có nhiều sao Tốt (Cát tinh) và sao Xấu (Hung tinh).

Ngày 18 tháng 12, năm 2021 có sao Cát Tinh như:

Mẫu thương: Nghi tế tự, kì phúc, cầu tự, thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, bàn di, giải trừ, cầu y, liệu bệnh, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, nạp tài, khai thương khố, xuất hóa tài, tài chủng, mục dưỡng.
Tam hợp: Nghi kì phúc, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, kết hôn nhân, đính hôn, nạp thái, vấn danh, giá thú, nhập trạch, khai thị, tiến nhân khẩu, tài chế, tu cung thất, thiện thành quách, tu tạo, động thổ, thụ trụ, thượng lương, tu thương khố, kinh lạc, uấn nhưỡng, lập khoán, giao dịch, nạp tài, an đối ngại, nạp súc cát; bách sự nghi dụng..
Thiên hỷ: Nghi thi ân phong bái, cử chánh trực, khánh tứ, thưởng hạ, yến hội, hành hạnh, khiển sử, thượng quan, phó nhậm, lâm chánh thân dân, kết hôn nhân, nạp thái, vấn danh, giá thú cát..

Bên cạnh đó ngày 18 tháng 12, năm 2021 có sao Xấu (Hung tinh) như:

Lỗ ban sát: Kị khởi công, khởi tạo, giá mã.


Cô thần: Kị giá thú


Câu trận: Kị khởi tạo, nhập trạch, tu ốc, giá thú.


Thọ tử: Kị bách sự bất nghi, thượng quan, khởi tạo, giá thú, xuất nhập . Duy điền liệp, thủ ngư, nhập liễm, di cữu, thành phục, trừ phục, phá thổ, khải toản, an táng cát


Thiên ngục: Kị hiến phong chương, hưng từ tụng, phó nhậm, chinh thảo


Thiên hỏa: Kị tu tạo, khởi tạo, tu phương, cái ốc, hợp tích, chủng thực, thượng lương, an môn, tác táo, an táo, nhập trạch, xuất hỏa, tài y, xá vũ; hung.


Khi tính làm việc đại sự, cần kiểm tra ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo. Xem công việc cụ thể nào, để tránh những sao xấu. Chọn các giờ Hoàng đạo để thực hiện (hoặc làm tượng trưng lấy giờ)

Bình luận